Konferencja bezpieczeństwo w ruchu drogowym

DATA 28-29 Września 2016 r.
MIEJSCE

Stadion Narodowy w Warszawie

Konferencja „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym/Road Safety” organizowana przez Ministerstwo Rozwoju przy współpracy z Komendą Główną Policji

W dniach 28-29 września 2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym/Road Safety” finansowana ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Konferencja została zorganizowana przez Ministerstwo Rozwoju przy współpracy z Komendą Główną Policji.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym pomiędzy Polską i Szwajcarią, ze wskazaniem przykładów i rozwiązań wypracowanych w ramach projektu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, realizowanego przez Komendę Główną Policji ze środków szwajcarskich.

Konferencja zgromadziła ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego z Polski i Szwajcarii. W pierwszym dniu konferencji, podczas trzech paneli dyskusyjnych, została poruszona m.in. tematyka wpływu rozwiązań prawnych na stan bezpieczeństwa w ruch  drogowym, wpływu działań edukacyjno-profilaktycznych na wzrost świadomości i zachowania uczestników ruchu drogowego oraz nowoczesnych rozwiązań infrastrukturalnych kształtujących zachowania uczestników ruchu drogowego.

Drugiego dnia konferencji podsumowano realizację projektu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, którego celem była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in. wśród najbardziej zagrożonych grup uczestników ruchu drogowego tj. kierujących jednośladami, osób starszych i pieszych. W ramach projektu m. in. dokonano zakupu 12 nieoznakowanych pojazdów policyjnych wraz z wyposażeniem i wideorejestratorami, zrealizowano 45 inwestycji (w tym np. wybudowano dwa perony – przystanki autobusowe, dwa urządzenia spowalniające ruch – szykany drogowe, przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną, w miejscowości Kalisko wybudowano elementy spowalniające ruch pojazdów), przeprowadzono ponadto kampanię społeczną pod nazwą „Kieruj się rozsądkiem”.

Drugi dzień konferencji był też okazją do zaprezentowania sprzętu profilaktycznego zakupionego w ramach projektu (m.in. pojazd policyjny, wideorejestrator, miernik LMP z wizualizacją, sprzęt profilaktyczny, defibrylator, alkogogle).

Więcej na temat projektu: http://brd.policja.pl/brd/

Prezentacje z konferencji:

Road Safety -> Dekada BRD 2011-2020 Dlaczego?
prezentacja Leszek Jankowski -> Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce na przestrzeni ostatnich lat
KWP Radom -> Profilaktyka wymiar praktyczny działania Policji
Prezentacja – panel II

Zdjęcia zostały wykorzystane dzięki uprzejmości gazety policyjnej 997.

img_8203-2img_8008img_8000img_8077-2img_8278img_8169-2img_8273-2img_7977img_8255

W przypadku dodatkowych pytań
prosimy o kontakt:

Do góry